สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   136  
2 Jan 2020   92  
3 Jan 2020   71  
4 Jan 2020   95  
5 Jan 2020   78  
6 Jan 2020   107  
7 Jan 2020   96  
8 Jan 2020   84  
9 Jan 2020   87  
10 Jan 2020   81  
11 Jan 2020   63  
12 Jan 2020   52  
13 Jan 2020   55  
14 Jan 2020   57  
15 Jan 2020   67  
16 Jan 2020   82  
17 Jan 2020   121  
18 Jan 2020   57  
19 Jan 2020   69  
20 Jan 2020   57  
21 Jan 2020   64  
22 Jan 2020   64  
23 Jan 2020   64  
24 Jan 2020   49  
25 Jan 2020   58  
26 Jan 2020   51  
27 Jan 2020   40  
28 Jan 2020   48  
29 Jan 2020   65  
30 Jan 2020   49  
31 Jan 2020   58